INJEKTERING

Temporär tillslutning och tätning av tryckvattenförande  läckage och springor i betong, murverk och natursten vid tätning av (dricks-) vattenbehållare, kanaler eller andra byggföremål inom vattendistribution och schaktbyggen.

INJEKTIONSTILLBEHÖR

Pumpar i WEBAC IP serien (airless) kan universellt användas inom
ett stort användningsområde och lämpar sig  för professionella
arbeten vid sprickinjektioner, senare horisontalspärrar och injekterings- slangpressning. 

Kontaktuppgifter

JOBI I FALKENBERG AB 
Gammels väg 3a,
311 38 Falkenberg
Mob: 070-3 411 489 
E-post: info@jobi-fbg.se

Referenser

Fabrik Ny Indunstning, Södra Cell Mörrum. Fabrik Ny flisfabrik, Södra Cell Mörrum
Nytt Badhus, Ystad Kommun. Nytt Vattenverk Brantafors, Ronneby Kommun, Nytt Äventyrsbad, Växjö Kommun

NCC Infrastructure Division Infra Services