Injekterings PUR-skumharts

WEBAC 151

Användningsområden 
WEBAC 151 används för snabb, temporär tillslutning och tätning av tryckvattenförande  läckage och springor i betong, murverk och natursten vid tätning av (dricks-) vattenbehållare, kanaler eller andra byggföremål inom vattendistribution och schaktbyggen. WEBAC 151 tjänar dessutom som operativ golvstabilisering resp. tätning vid icke bindande markförhållanden.

Materialtyp 

 • 2-komp. -injekteringsskumharts på polyuretanbas 
 • absolut lösningsmedelfri, utan klor och FCKW 
 • uppfyller kraven enligt KTW- rekommendation vid tätning av större och mindre tätningsarealer (D1 och D2) inom dricksvattenområdet. (Testcertifikat) i Tyskland. Säkerhetsdatablad 151A. Säkerhetsdatablad 151B.

Injekterings PUR-harts

WEBAC 1403

Användningsområden
WEBAC 1403 används för tillslutning, tätning och avgränsning av tänjbar fyllnad av torra, fuktiga eller vattenförande sprickor samt läggning av senare horisontella spärrskikt mot kapillärt uppstigande fukt i tegel-, brott- och natursten- samt blandmurverk.
 
Materialtyp

 • 2-komp. -injekteringsharts på polyuretanbas 
 • absolut lösningsmedelfri 
 • uppfyller kraven enligt KTW- rekommendation vid tätning av större och mindre tätningsarealer (D1 och D2) inom dricksvattenområdet.( Tyskt Testcertifikat HyGC 1595 / 96). Säkerhetsdatablad 1403A. Säkerhetsdatablad 1403B.

Injekterings Ep-harts

WEBAC 4104

Användningsområden
WEBAC 4101 används för tillslutning, tätning och bindning med begränsad tänjbarhet av torra och fuktiga Krymp-, sättnings-, skut- och delnings-sprickor. WEBAC 4101 härdar även under vatten.
 
Materialtyp

 • 2-komp. -injekteringsharts på epoxihartsbas 
 • absolut lösningsmedelfri

WEBAC 4 110

Användningsområden
WEBAC 4110 används för tillslutning, tätning och varaktig bindning av torra sprickor i betongdelar, förspända betongelement o. s. v. WEBAC 4110 är godkänt av ”Tyska vägverket” för användning (EP-I och EP-T) enligt ZTV-RISS 93 (BASt-lista).
 
Materialtyp

 • 2-komp. -injekteringsharts på epoxihartsbas 
 • absolut lösningsmedelfri 
 • uppfyller kraven enligt KTW- rekommendationer på tätning av mindre arealer inom
  dricksvattenområdet (tyskt testcertifikat HyG A 561/84, HyG C 182/91)

WEBAC 4 111

Användningsområden
WEBAC 4111 används för tillslutning, tätning och varaktig bindning av torra sprickor (EP-I enligt ZTV-RISS) WEBAC 4111 lämpar sig speciellt bra för bindning av grundbetong och stengolv ( bominjektering) samt lagning av slitna stengolv.
 

Materialtyp
 • 2-komp. -injekteringsharts på epoxihartsbas 
 • absolut lösningsmedelfri 
 • Test av underlaget enligt ZTV-RISS