Högtrycksmembranpumpen WEBAC IP 3

Airless - pumpen WEBAC IP 3 utmärker sig i jämnförelse med den mindre pumpen genom en nästan dubbel
så stor materialmängd som transpoteras. Pumpen lämpar sig även för bearbetning av högviskösa material. 
Arbetstryck 0 - 250 bar 
Materialvolym (120 bar) 4,2 l / min. 
Säckring 10 A trög. 
Spänning 240 V / 50 Hz. 
Effekt 1,3 kW. 
Kabellängd 3 m. 
Övre behållare 6 l. 
Vikt
53 kg. 
Pumen levereras komplett med övre behållare, högtrycksslang, kulkran, manometer och griphuvud.

Högtrycksinjektionspump
HEP 1001

Högtrycksinjektionspumpen HEP 1001 är en fördelaktig lösning ur kostnadssynpunkt när epoxi och polyuretan- injektionshartser eller snabbskummande polyuretaninjektionshartser skall pressas med ett max. tryck på 400 bar. Pumpen utmärker sig genom låg vikt och därigenom lätt hanterbarhet. Drivkraften för pumpen är en i handeln vanlig förekommande elektronisk borrmaskin. 
Arbetstryck 0 - 400 bar 
Materialvolym (120 bar) 0,5 l / min. 
Övre behållare 1 l. 
Vikt cirka 4 kg. 
Drivanordning elektronisk borrmaskin eller tryckluftmaskin. Pumpen levereras komplett med övre behållare, högtrycksslang, manometer och griphuvud men utan drivmotor.