Laga sprickor i betong, Murverk och Natursten idag med en beprövad metod

Temporär tillslutning och tätning av tryckvattenförande läckage och springor i betong, murverk och natursten vid tätning av (dricks-) vattenbehållare, kanaler eller andra byggföremål inom vattendistribution och schaktbyggen.

Kontaktuppgifter

JOBI I FALKENBERG AB 
Gammels väg 3a,
311 38 Falkenberg
Mob: 070-3 411 489 
E-post: info@jobi-fbg.se

Referenser

Fabrik Ny Indunstning, Södra Cell Mörrum. Fabrik Ny flisfabrik, Södra Cell Mörrum
Nytt Badhus, Ystad Kommun. Nytt Vattenverk Brantafors, Ronneby Kommun, Nytt Äventyrsbad, Växjö Kommun

NCC Infrastructure Division Infra Services