Injektering av Betong, Murverk & Natursten

Vi Tätar läckage och springor

WEBAC 151 som används för snabb, temporär tillslutning och tätning
WEBAC 1403 som används för tillslutning, tätning och avgränsning
WEBAC 4110 som används för tillslutning, tätning och varaktig bindning


från Falkenberg men jobbar i Skåne, Blekinge och Småland!

Sedan 1992 har vi arbetat med att täta läckage & springor i betong, natursten och murverk. Med vår långa erfarenhet vet vi vad som gäller, och vi vet hur man gör det på snabbast och mest effektiva sätt. 

Jobi Injektering i betong, murverk & natursten Falkenberg

Injekterings PUR-skumharts

WEBAC 151

Användningsområden 
WEBAC 151 används för snabb, temporär tillslutning och tätning av tryckvattenförande läckage och springor i betong, murverk och natursten vid tätning av (dricks-) vattenbehållare, kanaler eller andra byggföremål inom vattendistribution och schaktbyggen. WEBAC 151 tjänar dessutom som operativ golvstabilisering resp. tätning vid icke bindande markförhållanden.

Materialtyp 

 • 2-komp. -injekteringsskumharts på polyuretanbas 
 • absolut lösningsmedelfri, utan klor och FCKW 
 • uppfyller kraven enligt KTW- rekommendation vid tätning av större och mindre tätningsarealer (D1 och D2) inom dricksvattenområdet. (Testcertifikat) i Tyskland. Säkerhetsdatablad 151A. Säkerhetsdatablad 151B.

Injekterings PUR-harts

WEBAC 1403

Användningsområden
WEBAC 1403 används för tillslutning, tätning och avgränsning av tänjbar fyllnad av torra, fuktiga eller vattenförande sprickor samt läggning av senare horisontella spärrskikt mot kapillärt uppstigande fukt i tegel-, brott- och natursten- samt blandmurverk.
 
Materialtyp

 • 2-komp. -injekteringsharts på polyuretanbas 
 • absolut lösningsmedelfri 
 • uppfyller kraven enligt KTW- rekommendation vid tätning av större och mindre tätningsarealer (D1 och D2) inom dricksvattenområdet.( Tyskt Testcertifikat HyGC 1595 / 96). Säkerhetsdatablad 1403A. Säkerhetsdatablad 1403B.

WEBAC  4110

Användningsområden
WEBAC 4110 används för tillslutning, tätning och varaktig bindning av torra sprickor i betongdelar, förspända betongelement o. s. v. WEBAC 4110 är godkänt av ”Tyska vägverket” för användning (EP-I och EP-T) enligt ZTV-RISS 93 (BASt-lista).
 
Materialtyp

 • 2-komp. -injekteringsharts på epoxihartsbas 
 • absolut lösningsmedelfri 
 • uppfyller kraven enligt KTW- rekommendationer på tätning av mindre arealer inom
  dricksvattenområdet (tyskt testcertifikat HyG A 561/84, HyG C 182/91)

WEBAC  4111

Användningsområden
WEBAC 4111 används för tillslutning, tätning och varaktig bindning av torra sprickor (EP-I enligt ZTV-RISS) WEBAC 4111 lämpar sig speciellt bra för bindning av grundbetong och stengolv ( bominjektering) samt lagning av slitna stengolv.
 

Materialtyp
 • 2-komp. -injekteringsharts på epoxihartsbas 
 • absolut lösningsmedelfri 
 • Test av underlaget enligt ZTV-RISS

varför använder man injektering?

Det är en metod för att täta och laga sprickor och springor i betong, murverk och natursten. Den har visat sig vara väldigt säker och effektiv. Detta kan förhindra vatteninträngning och andra problem som kan uppstå på grund av skador i dessa material. Genom injektering kan man förlänga livslängden på byggnader och minska risken för kostsamma reparationer eller renoveringar i framtiden.

Hur lagar man sprickor i betong?

Det kan vara en knepig uppgift, men Jobi i Falkenberg AB har över 30 års erfarenhet av att injektera och tätning av sprickor i betong. Injektering är en metod som innebär att man sprutar in en speciell tätning i sprickan, vilket gör att den blir tät och hållbar. Det här är en lösning som fungerar lika bra för små som stora sprickor och som är ett rimligt alternativ till att byta ut hela ytan.
Vi arbetar främst inom Skåne, Blekinge och Småland. Vi hjälper både privatpersoner och företag med att täta läckage och sprickor i betong. Tillsammans med våra kunder går vi igenom deras problem och önskemål och hittar en lösning som passar bäst för just deras situation. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig att lösa dina sprickproblem.

Vad är viktiga punkter att tänka på när man ska injektera i betong, natursten och murverk?

När du ska injektera i betong, natursten och murverk är det viktigt att tänka på flera faktorer för att uppnå optimala resultat. Här är några viktiga punkter att beakta:
Förberedelse och rengöring: Innan injekteringsprocessen påbörjas är det avgörande att ytan är ordentligt rengjord och förberedd. Avlägsna all smuts, damm och löst material för att säkerställa att injekteringsmaterialet fäster ordentligt och ger bästa möjliga resultat.
Materialval: Välj rätt typ av injekteringsmaterial som passar för det specifika ändamålet. Det kan vara epoxy, akryl eller cementbaserade produkter. Se till att materialet är kompatibelt med det underlag du ska injektera i.
Injekteringsmetod: Beroende på typen av material och skadan kan olika injekteringsmetoder användas, såsom tryckinjektering eller kapillärinjektering. Var noga med att följa tillverkarens rekommendationer och använd rätt teknik för att säkerställa att injekteringsmaterialet sprids jämnt och tränger in i det skadade området.
Arbetstemperatur och fuktighet: Kontrollera de rekommenderade temperatur- och fuktighetsförhållandena för det valda injekteringsmaterialet. Vissa material kräver specifika förhållanden för att härdningen ska ske korrekt. Se även till att ytan är tillräckligt torr för att undvika fuktskador.
Efterbehandling: Efter injekteringsprocessen kan det vara nödvändigt att utföra efterbehandling, såsom slipning eller putsning, för att få en jämn och estetiskt tilltalande yta. Följ tillverkarens rekommendationer för efterbehandlingssteg och torktider.
Genom att följa dessa riktlinjer och använda lämpliga tekniker och material kan du uppnå hållbara och tillfredsställande resultat vid injektering i betong, natursten och murverk.