Injektering av Betong, Murverk & Natursten

Vi Tätar läckage och springor

WEBAC 151 som används för snabb, temporär tillslutning och tätning
WEBAC 1403 som används för tillslutning, tätning och avgränsning
WEBAC 4110 som används för tillslutning, tätning och varaktig bindning

från Falkenberg men jobbar i hela Skåne

Sedan 1992 har vi arbetat med att täta läckage & springor i betong, natursten och murverk. Med vår långa erfarenhet vet vi vad som gäller, och vi vet hur man gör det på snabbast och mest effektiva sätt. 

Jobi Injektering i betong, murverk & natursten Falkenberg

Injekterings PUR-skumharts

WEBAC 151

Användningsområden 
WEBAC 151 används för snabb, temporär tillslutning och tätning av tryckvattenförande läckage och springor i betong, murverk och natursten vid tätning av (dricks-) vattenbehållare, kanaler eller andra byggföremål inom vattendistribution och schaktbyggen. WEBAC 151 tjänar dessutom som operativ golvstabilisering resp. tätning vid icke bindande markförhållanden.

Materialtyp 

 • 2-komp. -injekteringsskumharts på polyuretanbas 
 • absolut lösningsmedelfri, utan klor och FCKW 
 • uppfyller kraven enligt KTW- rekommendation vid tätning av större och mindre tätningsarealer (D1 och D2) inom dricksvattenområdet. (Testcertifikat) i Tyskland. Säkerhetsdatablad 151A. Säkerhetsdatablad 151B.

Injekterings PUR-harts

WEBAC 1403

Användningsområden
WEBAC 1403 används för tillslutning, tätning och avgränsning av tänjbar fyllnad av torra, fuktiga eller vattenförande sprickor samt läggning av senare horisontella spärrskikt mot kapillärt uppstigande fukt i tegel-, brott- och natursten- samt blandmurverk.
 
Materialtyp

 • 2-komp. -injekteringsharts på polyuretanbas 
 • absolut lösningsmedelfri 
 • uppfyller kraven enligt KTW- rekommendation vid tätning av större och mindre tätningsarealer (D1 och D2) inom dricksvattenområdet.( Tyskt Testcertifikat HyGC 1595 / 96). Säkerhetsdatablad 1403A. Säkerhetsdatablad 1403B.

WEBAC  4110

Användningsområden
WEBAC 4110 används för tillslutning, tätning och varaktig bindning av torra sprickor i betongdelar, förspända betongelement o. s. v. WEBAC 4110 är godkänt av ”Tyska vägverket” för användning (EP-I och EP-T) enligt ZTV-RISS 93 (BASt-lista).
 
Materialtyp

 • 2-komp. -injekteringsharts på epoxihartsbas 
 • absolut lösningsmedelfri 
 • uppfyller kraven enligt KTW- rekommendationer på tätning av mindre arealer inom
  dricksvattenområdet (tyskt testcertifikat HyG A 561/84, HyG C 182/91)

WEBAC  4111

Användningsområden
WEBAC 4111 används för tillslutning, tätning och varaktig bindning av torra sprickor (EP-I enligt ZTV-RISS) WEBAC 4111 lämpar sig speciellt bra för bindning av grundbetong och stengolv ( bominjektering) samt lagning av slitna stengolv.
 

Materialtyp
 • 2-komp. -injekteringsharts på epoxihartsbas 
 • absolut lösningsmedelfri 
 • Test av underlaget enligt ZTV-RISS

varför använder man injektering?

Det är en metod för att täta och laga sprickor och springor i betong, murverk och natursten. Den har visat sig vara väldigt säker och effektiv.

Hur lagar man sprickor i betong?

En vanlig metod för att hantera sprickor i betong är injektering. Det är en temporär tillslutning och tätning av läckage och springor.